PyArchLinux

Zainstaluj system ArchLinux za pomocą skryptu napisanego w języku Python 3.

Jak zainstalować?

 1. Pobierz obraz ISO systemu ArchLinux:
  https://www.archlinux.org/download/
 2. Wypal obraz ISO na płycie CD/DVD lub skorzystaj z oprogramowania do tworzenia pendrive’ów – na przykład Balena Etcher:
  https://www.balena.io/etcher/
 3. Włóż płytę CD/DVD do napędu lub przygotowany pendrive do portu USB i uruchom.
  (Może to wymagać zmiany ustawień w BIOS/UEFI)
 4. Sprawdź połączenie internetowe:
  ping -c 5 archlinux.org
  Polecam połączenie kablowe na czas instalacji. W przypadku Wi-Fi

Download:

https://odziomek.pl/PyArchLinux.py